GDPR

Så här samlar Air Wipp Academy in data:

Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel när en medlem registerers för första gången eller väljer att prenumerera på nyhetsbrev. Uppgifterna vi samlar inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, och annat som vi behöver lagra för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.


Så används data vi samlar in och lagrar:

Personuppgifter lagras för att kunna skicka fakturor, nyhetsbrev, ta närvaro, mm för den löpande verksamheten ska fungera.

Vi säljer inte, hyr inte ut, gör datan tillgänglig för en tredje part.


Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter.


Lagring

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge kunder fortsätter handla av oss. Om kunder avregistrerar sig upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.


Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

KUNDERS VAL OCH RÄTTIGHETER

Som kund har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker genom skicka mail till academy@airwipp.com


Med Vänliga Hälsningar

Filip Ljungberg, VD