Regler 

§1 Som deltagare är du skyldig att känna till samtliga regler för Air Wipp.

§2 Som deltagare är du skyldig att följa samtliga regler nedan. Dvs, är du inne på Academy – obey our rules!

§3 Allt deltagande sker på EGEN RISK. Air Wipp frånsäger sig allt ansvar för skador till deltagarna och deras utrustning. Om någon deltagare eller deras utrustning och / eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av träning.

§4 All registrering för Air Wipp AB är slutgiltigt, dvs att du har ingen ångerrätt. Air Wipp kommer inte återbetala någon anmälningsavgift.

§5 Minimiålder för att deltaga är 10 år. Är du under 18 krävs målsmans godkännande enligt avtal med Air Wipp AB.

§6 Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under tiden du tränar på Air Wipp.
Air Wipp har rätt att skicka hem dig om du upplevs vara påverkad av alkohol eller droger och stänga av dig från träning. 
Air Wipp återbetalar ingen anmälningsavgift.

§7 Air Wipp AB har vid varje event fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörlig bild. Som deltagare ger du Air Wipp tillstånd att publicera bildmaterial från event i de kanaler Air WIpp AB önskar sig använda. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som (men inte begränsat till) sponsorer och partners.